Khai quật khảo cổ tại di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư

31/03/2021

Khai quật khảo cổ tại di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư

      Căn cứ Quyết định 558/QĐ-BVHTTDL ngày 01/02/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cấp phép khai quật khảo cổ tại một số địa điểm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Văn bản số 654/UBND-VP6 ngày 30/10/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc triển khai nhiệm vụ “Nghiên cứu lịch sử vùng đất từ ngã ba sông Bôi đến Kinh đô Hoa Lư từ đầu Công nguyên đến thời kỳ Nhà nước Đại Cồ Việt”, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và các chuyên gia về Di sản Văn hóa thực hiện nghiên cứu khai quật khảo cổ tại khu vực di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư.

      Diện tích khai quật là 300 m2.

      Thời gian: Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 30/6/2021.

      Hiện nay, đoàn khảo cổ đang tiến hành mở các hố khai quật tại vị trí giữa đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và đền thờ vua Lê Đại Hành, gần với khu vực đã khai quật năm 1997, tìm thấy xuất lộ nền móng cung điện thời Đinh - Tiền Lê (TKX)

Hình ảnh Khai quật tại Cố đô Hoa Lư

      Đợt khai quật này nhằm tìm kiếm, bổ sung thêm tư liệu lịch sử, văn hóa để phục vụ cho công tác nghiên cứu, tìm hiểu về Kinh đô Hoa Lư - nơi trị vì của hai vương Đinh-Tiền Lê và Nhà nước Đại Cồ Việt - Nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên của nước ta. Dựa trên những kết quả nghiên cứu đó để tiến hành xây dựng bản đồ phân bố khu di tích khảo cổ phục vụ kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư.

                                Nguyễn Thị Ngân - Phòng Sưu tầm, Bảo tồn