Chi đoàn Thanh niên CSHCM Trung tâm bảo tồn di tích LS-VH Cố đô Hoa Lư ra quân hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”

29/07/2021

Chi đoàn Thanh niên CSHCM Trung tâm bảo tồn di tích

LS-VH Cố đô Hoa Lư ra quân hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh

      Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/ĐTNK ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Đoàn cơ sở Sở Văn hóa và Thể thao về việc “Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021”, ngày 25/7/2021, Chi đoàn Thanh niên CSHCM Trung tâm bảo tồn di tích LS-VH Cố đô Hoa Lư đã tổ chức cho các đoàn viên ra quân hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”.

      Chi đoàn đã tiến hành tổng dọn vệ sinh môi trường di tích, triển khai nhiều nhiệm vụ cụ thể: thu gom rác thải, dọn cỏ, cắt tỉa cây xanh…Thông qua hoạt động này nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường của mỗi đoàn viên, cán bộ công nhân viên trong toàn đơn vị, mang lại cảnh quan sạch đẹp cho di tích LS-VH Cố đô Hoa Lư.

      Hoạt động Ngày chủ nhật xanh” nằm trong chuỗi các hoạt động có ý nghĩa hết sức thiết thực của tổ chức Đoàn các cấp chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Hình ảnh Đoàn viên Chi đoàn Trung tâm

hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”.

Trần Thị Thảo - Bí thư Chi đoàn Trung tâm