Trung tâm Bảo tồn di tích LS - VH Cố đô Hoa Lư phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Du lịch Ninh Bình xây dựng chương trình tuyên truyền, quảng bá di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư

08/09/2021

       Trong giai đoạn hiện nay, để tạo dựng nền tảng cho Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, Trung tâm bảo tồn di tích LS-VH Cố đô Hoa Lư xác định phát triển du lịch thông minh bằng cách ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, quảng bá là một hướng đi trọng điểm.

       Ngày 31/8/2021, Trung tâm bảo tồn di tích LS -VH Cố đô Hoa Lư đã phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Du lịch Ninh Bình xây dựng chương trình Thuyết minh ảo giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá về khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư thông qua ứng dụng công nghệ số trên trang Website của Trung tâm Xúc tiến Du lịch Ninh Bình và Trung tâm Bảo tồn Di tích LS - VH Cố đô Hoa Lư góp phần nâng cao giá trị văn hóa, lịch sử và sức hấp dẫn của di tích, tăng cường thu hút khách tham quan, chuẩn bị cho một chặng đường mới và sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới sau khi dịch Covid-19 ổn định. 

(Một số hình ảnh  Trung tâm Bảo tồn Di tích Lịch sử- Văn hóa Cố đô Hoa Lư phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Du Lịch Ninh Bình)

Đào Thị Mỹ Dung- PGĐ