Công tác nâng cao chất lượng thuyết minh tại khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư

20/09/2018

     Bảo tồn và phát huy giá trị của di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư không chỉ là trách nhiệm mà còn thể hiện sự thành kính đối với các thế hệ cha ông, đồng thời giáo dục lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của các thế hệ người Việt Nam qua từng thời kỳ lịch sử.

     Trong những năm qua, Trung tâm Bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư đã chủ động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Cố đô Hoa Lư trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó thì đội ngũ thuyết minh viên tại điểm cũng đã đóng vai trò tích cực, là chiếc cầu nối để giúp cho du khách nghiên cứu, tìm hiểu về di tích Cố đô Hoa Lư.

     Thực tế cho thấy thuyết minh viên tại điểm của đơn vị có thuận lợi đa phần là trẻ tuổi, một số được đào tạo cơ bản, say mê trong công việc, có ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp…Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: kinh nghiệm thực tế chưa nhiều, sự am hiểu về phong tục tập quán, tình hình kinh tế chính trị của địa phương, đất nước còn hạn chế…và đặc biệt thường chỉ dùng nội dung của một bài thuyết minh hướng dẫn cho mọi đối tượng du khách, do đó mức độ thuyết phục, hấp dẫn khi truyền đạt tới du khách chưa đạt hiệu quả cao.

     Trước thực trạng trên, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ thuyết minh viên, Ban lãnh đạo Trung tâm đã cho triển khai các buổi sinh hoạt chuyên môn theo hướng đi sâu vào nghiên cứu, tìm hiểu các chủ đề khác nhau, ví dụ: tổng thể về di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư,  khu khai quật khảo cổ, trang trí mỹ thuật, bảo vật quốc gia, tư liệu Hán nôm, tìm hiểu phật giáo ở thế kỷ X, các tuyến tường thành, các di tích liên quan đến thời Đinh - Tiền Lê…

Một buổi sinh hoạt chuyên môn của các thuyết minh viên Trung tâm

     Để các buổi sinh hoạt chuyên môn thực sự là môi trường để các thuyết minh viên trau dồi kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, các bước thực hiện sẽ diễn ra theo trình tự như sau:

     + Phòng thuyết minh xây dựng Kế hoạch.

     + Các thuyết minh viên chuẩn bị bài viết chi tiết theo chủ đề sẽ triển khai.

     + Dựa vào nội dung bài viết đã chuẩn bị, thuyết minh viên sẽ thực hiện theo phương pháp đi đến đâu thì giới thiệu đến đó, tùy theo sự sáng tạo của mình để có bài thuyết minh riêng vừa hấp dẫn vừa chuẩn mực về kiến thức. Những người tham dự có thể đặt câu hỏi đối với thuyết minh viên trong quá trình giới thiệu.

     + Kết thúc buổi sinh hoạt, các thành viên tham dự sẽ hội ý, đưa ra các ý kiến nhận xét về nội dung, kỹ năng, thái độ, giọng nói, tính chuyên nghiệp... đồng thời trao đổi thêm về một số các câu hỏi có liên quan đến di tích hoặc các lĩnh vực khác mà du khách thường quan tâm đặt câu hỏi, các cá nhân sẽ tiếp thu về kỹ năng. Về mặt nội dung, Phòng thuyết minh sẽ tổng hợp và thống nhất về kiến thức để có nội dung thông tin chuẩn về di tích.

     Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn đã giúp cho đội ngũ thuyết minh viên của di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư xây dựng được kỹ năng giao tiếp phù hợp, xây dựng được bài thuyết minh có cấu trúc rõ ràng, mạch lạc, chuẩn về mặt kiến thức. Mỗi bài sẽ phù hợp với tâm lý, trình độ, độ tuổi…của từng đối tượng du khách. Đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, truyền thống văn hóa, bản sắc văn hóa dân tộc…để bổ sung thêm kiến thức tổng hợp, toàn diện cho đội ngũ thuyết minh viên.

     Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng đội ngũ thuyết minh viên tại di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung là nhiệm vụ quan trọng và hết sức cần thiết, góp phần trong việc phát triển du lịch của tỉnh Ninh Bình thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn thì cần có sự hợp tác giữa đơn vị quản lý di với các công ty lữ hành để tăng cường việc nắm bắt, trao đổi thông tin.

     Bên cạnh đó, đơn vị cũng chú trọng cho đội ngũ thuyết minh viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ thuyết minh viên du lịch, quan tâm đến giáo dục, bồi dưỡng lập trường tư tưởng, đạo đức, tác phong nghề nghiệp... Tăng cường đầu tư trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để tăng hiệu quả công tác thuyết minh, giới thiệu thể hiện sự chuyên nghiệp và xây dựng khu di tích là 01 điểm đến an toàn, thân thiện trong mắt du khách trong nước và quốc tế. 

Lê Thị Bích Thục