Đại hội chi bộ Trung tâm bảo tồn di tích LS-VH Cố đô Hoa Lư lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025

23/06/2022

Đại hội chi bộ Trung tâm bảo tồn di tích LS-VH Cố đô Hoa Lư

 lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Kế hoạch số 20-KH/ĐU ngày 21/4/2022 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao “Kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao, nhiệm kỳ 2022-2025”; được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở. Ngày 20/6/2022, Chi bộ Trung tâm Bảo tồn di tích LS-VH Cố đô Hoa Lư long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025.

 Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Thanh Lịch - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; cùng các đồng chí phụ trách văn phòng Đảng ủy, phòng Tổ chức - Hành chính Sở.

Về phía Trung tâm bảo tồn di tích LS-VH Cố đô Hoa Lư có đồng chí Giang Bạch Đằng - Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ, quần chúng ưu tú và Tổ trưởng đại diện cho các tổ của Trung tâm về dự.

Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được và những yếu kém, khuyết điểm đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022, từ đó tiếp tục phát huy và hoàn thiện đường lối, quan điểm, định ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển cho chi bộ trong nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội cũng đã được nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Thanh Lịch, đồng chí đã ghi nhận, cổ vũ, động viên những kết quả đã đạt được trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ trong thời gian qua; chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, biện pháp cần khắc phục, đồng thời nêu lên những vấn đề quan trọng, cấp thiết trong lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới để xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh trong nhiệm kỳ 2022-2025.

 Đại hội đã bầu ra Ban Chi uỷ, Bí thư và Phó Bí thư chi bộ, những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ III, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Phạm Thị Ánh Tuyết