Công đoàn cơ sở Trung tâm Bảo tồn Di tích LS - VH Cố đô Hoa Lư tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

28/03/2023

Công đoàn cơ sở Trung tâm Bảo tồn Di tích LS - VH Cố đô Hoa Lư

tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-CĐVC ngày 07/9/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Bình “Về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Ninh Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2023- 2028 và Kế hoạch số 02/KH-CĐCSTT ngày 23/02/2023 của Công đoàn cơ sở  Trung tâm Bảo tồn Di tích LS-VH Cố đô Hoa Lư “Về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 -2028. Ngày 27/3/2023, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh, Ban chi ủy và lãnh đạo đơn vị, Trung tâm Bảo tồn Di tích LS-VH Cố đô Hoa Lư đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Thị Minh Tuyến - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh. Đồng chí Giang Bạch Đằng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm cùng tất cả các đoàn viên công đoàn Trung tâm về dự đông đủ.

Đại hội đã bầu ra BCH khóa II nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 5 đồng chí là những đoàn viên tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết với việc xây dựng tổ chức công đoàn … đồng thời Đại hội cũng đã bầu ra đại biểu chính thức và đại biểu dự bị đi dự Đại hội công đoàn viên chức tỉnh lần thứ V.
 Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Thị Minh Tuyến đánh giá cao công tác hoạt động của Công đoàn cơ sở Trung tâm: thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBCC-VC và người lao động, công tác giáo dục tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên, nâng cao nhận thức của đoàn viên, giữ vững lập trường cách mạng, nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao, thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội.
Công đoàn viên chức tỉnh đề nghị, trong thời gian tới Công đoàn cơ sở tiếp tục phát huy dân chủ trong hoạt động công đoàn, tạo điều kiện cho các tổ công đoàn, đoàn viên công đoàn được tham gia đóng góp ý kiến trong các hoạt động công đoàn; Ban chấp hành công đoàn luôn lắng nghe phản ánh, kiến nghị của tổ công đoàn, đoàn viên công đoàn. Đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua, nội dung phát động thi đua phải thiết thực, phù hợp tình hình thực tế và nhiệm vụ chuyên môn được giao của cơ quan.

Một số hình Ảnh tại đại hội

Toàn cảnh Đại hội

 

Đồng chí Trần Thị Minh Tuyến - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh

Tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Trần Thị Minh Tuyến - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu chị đạo tại Đại hội
 

Đồng chí Giang Bạch Đằng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm

Tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Giang Bạch Đằng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm phát biểu tại Đại hội

Ban chấp hành khóa mới ra mắt

Lê Thị Mai Uyên