Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về thăm Cố đô Hoa Lư (14.01.2015)