Sách

Cố đô Hoa Lư
7 Di tích - Danh thắng Ninh Bình nổi tiếng
Danh nhân và Tiến sĩ thời phong kiến người Ninh Bình - Tập 1
Địa Linh
Đinh Tiên Hoàng Đế
Hoa Lư xưa và nay
Lê Đại Hành Hoàng Đế
Ninh Bình theo dòng Lịch sử - Văn hóa
Những nhân vật lịch sử thời Đinh Lê
Truyền thuyết Đinh Lê
Truyền thuyết Đinh Lê (Bản Tiếng Anh)