Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng về thăm Cố đô Hoa Lư (03.09.2007)