Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về thăm Cố đô Hoa Lư (10.03.2013)