Đồng chí Đinh Thế Huynh - Thường trực ban Bí thư về thăm Cố đô Hoa Lư (11.02.2016)