NỘI QUY KHU DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA CỐ ĐÔ HOA LƯ

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH NINH BÌNH

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA CỐ ĐÔ HOA LƯ

---------------------------------&---------------------------------

NỘI QUY KHU DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA CỐ ĐÔ HOA LƯ

Căn cứ Luật di sản Văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Yêu cầu quý khách đến thăm quan; các tổ chức; cá nhân làm kinh doanh, dịch vụ trong khu vực di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư thực hiện nghiêm các quy định sau:

I. Quy định chung:

1. Mọi người đến tham quan, kinh doanh, dịch vụ phải có trách nhiệm giữ an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, chấp hành các quy định về phòng chống cháy nổ. Không mang các loại chất nổ, chất cháy, vũ khí vào trong khu vực di tích.

2. Trang phục lịch sự, giữ yên tĩnh, trật tự trong nội tự đền và những nơi tôn nghiêm. Không quay phim, chụp ảnh trong nội tự đền, trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép.

3. Cấm mọi hình thức xâm phạm vào các hiện vật, hái hoa, bẻ cảnh, viết, vẽ lên các công trình kiến trúc.

4. Không hút thuốc lá nơi công cộng, tự ý thắp hương trong nội tự đền và những nơi dễ xảy ra cháy nổ.

5. Cấm sử dụng mọi loại xe đi lại trong khuôn viên đền và những nơi quy định.

II. Đối với khách tham quan:

1. Quý khách tham quan khu di tích phải mua vé theo quy định, giữ vé để xuất trình khi có yêu cầu kiểm tra của nhân viên công vụ.

2. Quý khách có nhu cầu thuyết minh xin liên hệ với Trung tâm bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư theo SĐT: 02293.620099.

III. Đối với các tổ chức, cá nhân làm kinh doanh, dịch vụ:

1. Phải đăng ký hành nghề với cơ quan có thẩm quyền và cam kết chấp hành nội quy khu di tích.

2. Làm kinh doanh, dịch vụ đúng nơi quy định, chấp hành sự sắp xếp, điều hành của cơ quan quản lý di tích và chính quyền địa phương.

3. Người hành nghề đã được cấp có thẩm quyền cấp phép, cấp thẻ, khi hành nghề phải đeo thẻ và chấp hành việc kiểm tra của nhân viên công vụ.

4. Phải có thái độ cư xử văn minh, lịch sự đối với du khách, không tranh dành, chèo kéo, nài ép, đeo bám và có các hành vi thiếu văn hóa khác đối với du khách để bán hàng, chụp ảnh, đổi tiền, xin tiền…

IV. Giờ mở cửa đền:

          - Mùa hè: Từ 6h00 đến 18h30

          - Mùa đông: Từ 6h30 đến 18h00

Trung tâm bảo tồn di tích Lịch sử - Văn hóa Cố đô Hoa Lư