Chủ tịch nước Trần Đại Quang về thăm Cố đô Hoa Lư (03.04.2016)