Cơ cấu tổ chức

Trung tâm bảo tồn di tích LS-VH Cố đô Hoa Lư gồm có:

Ban giám đốc và Các Tổ

- Ban giám đốc:

Đ/c Giang Bạch Đằng - Giám đốc, Bí thư Chi bộ

Đ/c Lê Thị Bích Thục- Phó giám đốc, Phó bí thư Chi bộ

Đ/c Nguyễn Thị Kim Cúc - Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn

- Các Tổ:

1 - Tổ Văn Phòng

2 - Tổ Thuyết minh

3 - Tổ Công đức

4 - Tổ Bán vé

5 - Tổ Bảo vệ & Soát vé