THÔNG BÁO

18/07/1200

Về việc tạm dừng đón khách tham quan

       Thực hiện công văn số 405/UBND-VP6 ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình và công văn số 926/SVHTT-VP ngày 17/7/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao “V/v triển khai thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh”.

      Trung tâm Bảo tồn di tích LS-VH Cố đô Hoa Lư tạm dừng đón khách tham quan di tích, kể từ 6h00’ ngày 18/7/2021 (chủ nhật) cho đến khi có thông báo mới.

      Mọi thông tin tiếp theo xin mời quý khách theo dõi trên website chính thức của Trung tâm: codohoalu.vn, ĐT 02293620099.

     Trân trọng cảm ơn!