TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH LS-VH CỐ ĐÔ HOA LƯ TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2023

19/11/2023

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH LS-VH CỐ ĐÔ HOA LƯ

TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2023

Thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ Trung tâm Bảo tồn di tích Lịch sử -Văn hóa Cố đô Hoa Lư lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022 - 2025 về việc phát triển đảng viên; Thực hiện Quyết định số 2582-QĐ/ĐUK, ngày 31/10/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh về việc kết nạp đảng viên.

Ngày 15/11/2023, được sự nhất trí của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao, chi bộ Trung tâm Bảo tồn di tích Lịch sử - Văn hóa Cố đô Hoa Lư long trọng tổ chức Lễ kết nạp quần chúng ưu tú Lê Quang Thịnh vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dự Lễ kết nạp có đồng chí Giang Bạch Đằng - Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Toàn thể Lễ kết nạp Đ,c Lê Quang Thịnh

Sau khi công bố Quyết định, đồng chí Giang Bạch Đằng đã trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Lê Quang Thịnh và quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên theo Điều lệ đảng, đồng thời gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị trong công tác bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị Di tích LS-VH Cố đô Hoa Lư.

Đ.c Giang Bạch Đằng; BT Chi bộ phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo trong buổi lễ, Đ/c Giang Bạch Đằng đã chúc mừng, giao nhiệm vụ cho đồng chí đảng viên mới Lê Quang Thịnh tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phấn đấu học tập và nâng cao nhận thức chính trị, năng lực chuyên môn cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên theo Điều lệ Đảng.

Đ.c Giang Bạch Đằng; BT Chi bộ trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng

Mai Uyên