Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về công tác Thuyết minh.

30/11/2023

Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về công tác Thuyết minh.

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023 về việc "Tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về công tác thuyết minh" đồng thời nhằm mục đích nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đang trực tiếp làm công tác thuyết minh, giáo dục di sản văn hóa tại Khu Di tích LS-VH Cố đô Hoa Lư và Bảo tàng tỉnh Ninh Bình.    

Được sự nhất trí của Sở Văn hóa - Thể thao Ninh Bình. Ngày 29/11/2023  Trung tâm Bảo tồn Di tích LS - VH Cố đô Hoa Lư phối hợp với Bảo tàng tỉnh Ninh Bình tổ chức lớp Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về công tác thuyết minh.

Tới dự khai mạc có ông Nguyễn Xuân Trường - Trưởng phòng quản lý Di sản. Ông Giang Bạch Đằng - Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm. Ông Nguyễn Xuân Khang - Bí thư chi bộ, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Ninh Bình.

Về giảng dạy, trao đổi có giảng viên Tiến sĩ Vũ Lan Hương - Phó Trưởng khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

Lớp tập huấn gồm hơn 20 học viên tham gia là những hướng dẫn viên, thuyết minh viên của Trung tâm Bảo tồn Di tích LS - VH Cố đô Hoa Lư và Bảo tàng tỉnh.

Sau lời phát biểu chào mừng của ông Giang Bạch Đằng chương trình được bắt đầu với  sự chia sẻ tận tình, tâm huyết,  trách nhiệm của Tiến sỹ Vũ Lan Hương. Tất cả học viên rất hào hứng với  nội dung bài giảng, những trò chơi, những câu hỏi tương tác.

Buổi chiều, tại Khu di tích Lịch sử - văn hoá Cố đô Hoa Lư các học viên được thực hành nghiệp vụ thuyết minh, chụp ảnh.

Sau buổi học tất cả học viên rất phấn khởi với phương pháp dạy của Tiến sỹ,  các lỗi chung và riêng của từng học viên được cô rút kinh nghiệm sâu sắc .

Công tác thuyết minh, giới thiệu di sản văn hóa là một trong những nhiệm vụ then chốt trong hoạt động của di tích và bảo tàng. Đội ngũ thuyết minh trong di tích, bảo tàng là lực lượng đóng vai trò quan trọng, là cầu nối giúp cho công chúng tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu hiện vật và các sự kiện lịch sử. Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ về công tác thuyết minh, giáo dục di sản văn hóa để ngày càng nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đồng thời, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ đang làm công tác thuyết minh học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tạo thành mối liên kết chặt chẽ chia sẻ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn

Lê Thị Mai Uyên